Rots en Water - T-op-stap

Ga naar de inhoud
     Rots en Water

Ik bied ´Rots en Water´-trainingen aan voor kinderen die steviger in hun schoenen willen staan.
Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens & meisjes (-> wetenschappelijk effectief bewezen methodiek) en omvat het ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden als het bevorderen van welbevinden, het voorkomen/ verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Kinderen worden meer bewust van eigen gedrag en wat dit bij de ander teweegbrengt.

Rots staat voor
 • eigen grenzen kunnen aangeven en bewaken
 • jezelf beheersen
 • opkomen voor je eigen mening
 • zelfstandig beslissingen kunnen nemen
 • zelfvertrouwen ontwikkelen
 • een eigen weg durven gaan
 • sterk staanWater staat voor
 • verbindende communicatie
 • actief luisteren
 • grenzen van anderen respecteren
 • samen naar oplossingen kunnen zoeken
 • flexibel zijnRots en Water zijn beiden essentieel in het dagelijkse leven.  Het is dan ook belangrijk om in het sociaal vaardig worden een gezonde balans te vinden en te leren omgaan met groepsdruk.  We leggen de focus op het (h)erkennen van (eigen) lichaamstaal. We komen op voor eigen noden en overtuigingen (Rots), rekening houdend met de anderen (Water).

]

In lesverband
gaat veel aandacht naar ´gronden´ (we staan op onze blote voeten stevig op de grond). Wanneer je goed ´gegrond´ bent, laat je je niet zomaar uit je lood slaan en ben je minder snel overprikkeld door dingen van buitenaf. Dichtbij jezelf blijven, zorgt dan ook voor meer evenwicht en balans. Als je meer ontspannen bent, kan je ook veel rustiger met de situaties omgaan zonder je hierdoor te laten overheersen.
Fysieke oefeningen en spel worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten.  Er wordt geoefend in bijna echte, maar veilige situaties waarbij de transfer naar het dagelijkse leven wordt gemaakt.
We werken steeds in kleine groepen van maximum 12 kinderen.  
Losse kleding dragen en een drinkbus meebrengen is aangewezen.


  Rots en Water

Aanbod voor de basisschool
´Rots en Water´ is een psychofysieke sociale vaardigheidstraining, ontworpen om mensen, vooral kinderen en jongeren, te helpen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden.
 
Scholen kunnen kiezen voor het volledige programma van ´Rots en Water´. Ook kunnen specifieke thema´s worden aangekaart i.f.v. bepaalde klassen, leerlingen of -groepen.
 
Concreet richten we ons op kinderen die worstelen met faalangst, meeloopgedrag, uitsluiting, die slachtoffer zijn van pesten of zelf pestgedrag vertonen. . . De lessen worden gegeven in samenwerking met de klas- of vakleerkracht.
 Zo leeft deze training verder in het dagdagelijkse klas- en groepsgebeuren. Op die manier wordt het een ´samen-verhaal´ waarbij zowel de (mede)leerling(en), leerkracht(en), directie als ouders een belangrijke schakel vormen.

Wat houdt deze training in?
1. De training moedigt deelnemers aan om een balans te vinden tussen het lichamelijke en het mentale.
Iedereen heeft ´rots en water´ in zich. Rots betekent voor jezelf staan (assertiviteit) en Water voor flexibiliteit (meebuigen). De bedoeling is een balans te vinden tussen ´rots en water´ in sociale situaties. Dit houdt in dat je leert wanneer je best assertief dan wel flexibel moet zijn in je reacties.
 
2. De training helpt deelnemers bij het ontwikkelen van zelfbeheersing en emotionele regulatie. Dit stelt hen in staat om beter om te gaan met stress, boosheid en andere emoties.
 
3. Door middel van fysieke oefeningen en rollenspellen leren deelnemers zelfvertrouwen op te bouwen en hun eigen grenzen af te bakenen, alsook die van anderen te respecteren.
 
4. ´Rots en Water´ moedigt effectieve communicatie aan, inclusief luisteren, spreken en non-verbale communicatie.
 
5. De training richt zich op het ontwikkelen van weerbaarheid tegen pesten en het vermogen om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en erop te reageren.
 
6. Deelnemers leren constructieve manieren om conflicten op te lossen en om te gaan met verschillende meningen en standpunten.
Terug naar de inhoud