Kindercoach - T-op-stap

Ga naar de inhoud
Kindercoach

Kinderen willen begrepen worden met het hart en niet met het hoofd
Ik heb altijd al een passie gehad voor het begeleiden van kinderen o.a. als leidster in de jeugdbeweging, als monitrice tijdens vakantiekampen. In mijn job als leerkracht (in het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs, waaronder de ziekenhuisschool) en ook daarbuiten heb ik de kans gekregen om al zoveel mooie en intense ervaringen op te doen en hieruit al ontzettend veel te mogen leren.
Vanuit mijn hart ga ik aan de slag met elk kind, want elk van hen is het meer dan waard om gezien en gehoord te worden in liefdevolle nabijheid.
Steeds streef ik ernaar om het beste in kinderen naar boven te halen en de kwaliteiten van elk kind afzonderlijk in de verf te zetten. Ik ben er rots-vast van overtuigd dat een kind pas zijn volle potentieel kan benutten als het zich goed voelt in zijn vel.
De opleiding tot kindercoach bood een interessante meerwaarde om kinderen nog beter te begrijpen en een stukje met hen mee te wandelen op hun pad. Het is mijn bedoeling hun helemaal zichzelf te laten zijn, ook als het wat moeilijker gaat.
Een traject bij mij als kindercoach is van korte duur. Je kind heeft de sleutel tot zijn / haar probleem reeds in zich en heeft dat kleine steuntje in de rug nodig om hierbij te geraken. Samen gaan we hiernaar op zoek, op het tempo van jouw kind met respect voor zijn / haar eigenheid.
Tijdens mijn coaching maak ik graag gebruik van de ´Rots en Water´-technieken om kinderen te laten gronden en in hun kracht te laten staan.
Sommige kinderen profileren zich eerder als rots, terwijl anderen dan meer water zijn.
We gaan samen op zoek naar meer balans zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien.

Een kindercoachtraject omvat

  • het intakegesprek: indien mogelijk met beide ouders
  • 3 à 5 individuele sessies met het kind
  • terugkoppeling naar de ouders
  • enkele vervolgsessies afhankelijk van de hulpvraag   

                                                                               
Terug naar de inhoud